PLA DE SOSTENIBILITAT
D'ENVASOS

Veure més

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2022

Veure més

PLA DE SOSTENIBILITAT
D'ENVASOS

Veure més

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2022

Veure més

PLA DE SOSTENIBILITAT
D'ENVASOS

2019

Eliminació de safates negres (no són detectables per a la segregació al reciclatge).

Eliminació PVC de la tapa rígida.
Substitució per PET (el PVC és un policlorur de vinil i en la seva fase d’eliminació és altament tòxic per alliberar clor a l’atmosfera).

Reducció de micratges de tapes i
fons rígids.

RECICLAR

REDUIR

REUTILITZAR

REEMPLAÇAR

REDISSENYAR

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2022

FI DE LA POBRESA

Contribuïm al desenvolupament econòmic del nostre entorn ajudant a mantenir població en entorns rurals.

Donem treball a més de 668 persones, un 10% més que en 2021.

GANA ZERO

Destinem els nostres excedents a ONG’s i bancs d’Aliments locals.

Hem donat producte a 12 entitats benèfiques.

SALUT I BENESTAR

La nostra política de PRL permet un entorn laboral sa i segur a la nostra plantilla.

Mantenim la Certificació Sistema de Gestió de la Seguretat i en el Treball ISO 45001.

En 2022 implantem el pla d'autoprotecció en les nostres instal·lacions de Sant Miquel de Balenyà. Incrementem la formació en prevenció de riscos específica a la plantilla temporal.

Una vegada completada l'Estratègia NAOS minimitzant la quantitat de sucres i sal, en 2022 continuem treballant en la millora i neteja de les nostres receptes, eliminant additius prescindibles o substituint-los per alternatives en forma d'ingredients.

EDUCACIÓ DE QUALITAT

Invertim en la formació de les persones. Centre homologat KREAS per a la formació professional.

Formació dual en indústria càrnia amb certificat de professionalitat iniciada març 2022 fins a març 2023 per a un equip de 17 treballadors.
En 2022 realitzem un total de 79 accions formatives incloent personal de fàbrica, comandaments intermedis, personal tècnic, personal administratiu i responsables.
Comptem amb una plataforma oberta de formació en línia amb 117 mòduls formatius.

IGUALTAT DE GÈNERE

Hem implantat un pla d’igualtat per assegurar la no discriminació als nostres treballadors per raó de sexe, garantint les mateixes oportunitats i polítiques retributives.

Disposem d'un renovat Pla d'igualtat registrat i comptem amb un equip de treball continu en polítiques d'igualtat amb la RLT de l'empresa.

AIGUA NETA I SANEJAMENT

Disposem de dos depuradores de tractament físic, químic i biològic per a aigües residuals.

En 2022 iniciem un projecte d'injecció d'oxigen pur en el reactor biològic que, a més d'optimitzar el procés de depuració, representa un estalvi energètic del 56% del consum elèctric.

TREBALL DOCENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

En 2022, MONELLS creix en vendes un +3,47% (kg) mentre el mercat d'elaborats carnis decreix lleugerament -0,9% (kg).

En 2022 s'han formalitzat 57 contractacions indefinides.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

Formem part de projectes pioners en recerca i innovació treballant amb centres de recerca.

En 2022 realitzem inversions per valor de 4,4 M€ i posem en marxa una nova línia industrial de tires de bacon amb visió artificial, capacitat productiva de 3 M de kg i un envàs ECODISENYAT que ofereix la màxima rigidesa amb el mínim de plàstic, més visibilitat i impacte, ocupant un 18% menys d'espai en lineal i un 80% de material reciclat en safata. En 2022 aconseguim un estalvi de 95.958 kg de plàstic redissenyant els nostres envasos, minimitzant l'impacte de kg plàstic/kg de producte dels nostres productes.

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

Renovem el certificat de RETRAY (abans ECOSENSE) que avala la cadena de reciclatge dels nostres envasos PET, contribuint a consolidar un model d'economia circular en el sector d'envasos termoformats de PET. En 2022 aconseguim la xifra de 282.620 kg reciclats.

Implantem una nova segregació en planta, el CSR (Combustible Sòlid Reciclat) de manera que part del residu no aprofitable es destina a revaloració energètica, reduint els residus amb destinació a abocador.


ACCIÓ PEL CLIMA

Treballem per a millorar l'eficiència energètica de les nostres plantes productives i promovem la reducció del consum d'aigua, la disminució de residus generats i l'ús de materials reciclats i reciclables.

En 2022, implantem dos projectes d'estalvi energètic obtenint una disminució de l'energia consumida i reduint l'emissió de 46.431,89 Kg CO2 a l'atmosfera.

VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES

Compromesos amb el benestar animal, comptem amb acords amb els nostres proveïdors de carn, per a aconseguir que certifiquin les seves metodologies en els seus sistemes de treball amb la norma internacional de Benestar animal Welfare Quality.

Finalitzem 2022, amb un 91% del total dels nostres proveïdors certificats en Benestar Animal.

ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS

Embotits Monells forma part de projectes pioners en recerca i innovació de materials més sostenibles treballant amb centres de recerca, proveïdors i altres fabricants.

En 2022 continuem treballant en els següents projectes: Projecte SOFLEX. Iniciat en 2021, juntament amb el IRTA, AIMPLAS, i proveïdors que explora l'ús de mono-materials reciclables en termoformadoras per a l'envasament d'embotits curats – madurats.

Projecte ECOCUIT. Iniciat en 2021, juntament amb el IRTA i FECIC entre altres, que explora la cerca de noves opcions per a la millora de la conservació i sostenibilitat en derivats carnis ecològics envasats ready to eat.